MI Muslimat NU Pucang

Aset Kelas

JENIS ASET KELAS

TAHUN PEMBELAJARAN 2020 – 2021

MI MUSLIMAT NU PIUCANG 

JL. JENGGOLO 53 SIDOARJO

 

TATA TERTIB DAN PENGATURAN

PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA


 1. KEWAJIBAN

Semua guru, pegawai dan peserta didik berkewajiban:

 1. Menjaga dan memelihara sarana prasarana madrasah serta secara koninyu dan berkesinambungan
 2. Menjaga keamanan barang-barang madrasah
 3. Menjaga kebersihan sarana prasarana madrasah
 4. Menertibkan sarana prasarana madrasah dengan pengadministrasian yang baik dan benar
 5. Mengganti dan atau memperbaiki sarana  prasarana  madrasah  jika  digunakan  tidak  untuk

kepentingan  madrasah atau  sengaja dirusak  dan  dihilangkan  atau digunakan  sembrono dan tidak wajar

 1. Melaporkan kepada pimpinan  jika  ada  barang-barang  hilang  atau  rusak  karena  sebab-sebab

tertentu

 1. HAK

Semua guru, pegawai dan peserta didik berhak:

 1. Memanfaatkan sarana prasarana madrasah secara optimal untuk kepentingan pendidikan
 2. Menggunakan sarana prasarana  madrasah  dengan  penuh  tanggung  jawab  untuk  kepentingan

pendidikan

 1. Jika diperlukan diperkenankan  membawa  barang-barang  madrasah  keluar  madrasah  untuk

kepentingan  pendidikan,  seperti  laptop,  buku-buku  dan  lain-lain  sesuai  ketentuan  dan  penuh

tanggung jawab

 1. Meminjam barang-barang madrasah  untuk  kepentingan  pendidikan  di  lingkungan  madrasah

dengan penuh tanggung jawab

 1. LARANGAN

Semua guru, pegawai dan peserta didik dilarang:

 1. Mengambil dan memiliki sarana prasarana madrasah
 2. Membawa pulang barang-barang  madrasah  tidak  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  tidak  seizin

pimpinan madrasah

 1. Menjual dan atau menyewakan sarana prasarana madrasah untuk kepentingan pribadi
 2. Meminjamkan sarana prasarana madrasah kepada orang lain
 3. Menjual dan menghilangkan sarana prasarana milik madrasah

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

KELAS 1 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA COKLAT 40 Baik
2. KURSI SISWA COKLAT 40 Baik
3. MEJA GURU 1 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Rusak
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 1 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA COKLAT 40 Baik
2. KURSI SISWA COKLAT 40 Baik
3. MEJA GURU 1 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Rusak
12. PRINTER 1 Rusak
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 1 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA HIJAU 40 Baik
2. KURSI SISWA HIJAU 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 2 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU
11. KIPAS ANGIN 1 Rusak
12. PRINTER 1 Rusak
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG 3 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 1 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA COKLAT 39 Baik
2. KURSI SISWA COKLAT 39 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 3 Baik
10. RAK BUKU 1 Tidak baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG 1 baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 1 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA COKLAT/ABU2 38 Baik
2. KURSI SISWA COKLAT/ABU2 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 3 Baik
10. RAK BUKU 1 BAIK
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD PROYEKTOR 1 BAIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 1 ICP 6

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 39 Baik
2. KURSI SISWA 39 Baik
3. MEJA GURU 1 Baik
4. KURSI GURU 1 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 2 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 1 Baik
4. KURSI GURU 1 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD PROJECTOR 1 Rusak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 2 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 1 Baik
4. KURSI GURU 1 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 Baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD PROJECTOR 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 2 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 2 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 2 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD Proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 2 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 4 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD Proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 3 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17 LCD Proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. Lcd Proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 37 Baik
2. KURSI SISWA 37 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
17. LCD proyektor 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 3 ICP 6

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 3 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 37 Baik
2. KURSI SISWA 37 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 2 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 37 Baik
2. KURSI SISWA 37 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 4 HIDROGEN

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 25 Baik
2. KURSI SISWA 30 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 36 Baik
2. KURSI SISWA 36 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER 1 Baik
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 39 Baik
2. KURSI SISWA 39 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 5 HIDROGEN

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 25 Baik
2. KURSI SISWA 25 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 ICP 1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 ICP 2

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 36 Baik
2. KURSI SISWA 36 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 ICP 3

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 38 Baik
2. KURSI SISWA 38 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 ICP 4

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 39 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 1 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 ICP 5

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 40 Baik
2. KURSI SISWA 40 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik
16. MEJA PANJANG
1 Baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS BARANG

RUANG KELAS

 

KELAS 6 HIDROGEN

NO. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1. MEJA SISWA 25 Baik
2. KURSI SISWA 25 Baik
3. MEJA GURU 2 Baik
4. KURSI GURU 2 Baik
5. LEMARI 1 Baik
6. SMART TV 1 Baik
7. AC 2 Baik
8. PAPAN TULIS 1 Baik
9. RAK SEPATU 2 Baik
10. RAK BUKU 1 Baik
11. KIPAS ANGIN 1 Baik
12. PRINTER
13. TIANG BENDERA 1 Baik
14. GAMBAR PRESIDEN 1 baik
15. GBR WK. PRESIDEN 1 Baik

 

 

Mengetahui

 

Kepala Madrasah                                          Wk. Sarana dan Prasarana

 

 

. M. Hamim Thohari, S.Pd. MM                  Sandra Dewi, S.Kom, S.Kom.MM